945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  | 

sk   hu    

Obec Vrbová nad Váhom

Vrbová nad Váhom

Obec leží v južnej časti Podunajskej nížiny na ľavom brehu Vážskeho Dunaja. Vznikla v roku 1968 zlúčením osád Čergov (z Nesvád), Hliník, Veľký a Malý Kindeš (z Martoviec), Ostrov a Zlatá Osada (z Kameničnej) a časti chotárov spomenutých materských obcí. Osídlenie jej chotára je oveľa staršie, dokazujú to nálezy zvyškov prastarých nádob. Stredovekým osídlením bol Hliník, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1386. Vždy bol majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Neskôr zaniklo a bolo obnovené ako osada. Obec Gég sa prvýkrát spomína r. 1075 ako majetok pannonhalmského opátstva, neskôr ostrihomského arcibiskupstva. Jeho obyvatelia založili obec Martovce, Gég zanikol. Ostatné osady vznikli až po odvodnení okolitých močiarov v druhej polovici 19. storočia. Vrbová nad Váhom si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter. 


Logo Vrbová nad Váhom

Realizované projekty


Publikované:

OBEC VRBOVÁ NAD VÁHOM: Nákup a donáška potravín !

Obecný úrad vo Vrbovej nad Váhom ponúka v tejto mimoriadnej situácii pre osamelých dôchodcov možnosť poskytovania služby,a to nákupu potravín s donáškou do domu. Nahlásiť sa môžete telefonicky na OcÚ: t.č. 0917 762 237,0908 715 780.

VÁGFÜZES KÖZSÉG: BEVÁSÁRLÁS ÉS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!!!

  Vágfüzes község értesíti a lakosságot, hogy a koronavírus járvány miatt segítséget nyújt rászoruló időseknek a mindennapi bevásárlásban . Akinek szüksége van élelmiszerre a helyi élelmiszerüzletből  ...
Publikované:

Oznam - Miestna Pošta Partner Vrbová nad Váhom

Miestna pošta partner oznamuje obyvateľom , že pondelok /23.3.2020/ bude otvorená len do 10, 00 hod. Za porozumenie Vám ďakujeme.

ÉRTESÍTÉS - Helyi posta partner VÁGFÜZES

A helyi postahivatal értesíti a lakosságot, hogy hétfőn /2020. március 23.-án/ csak 10,00 óráig lesz nyitva. Megértésüket köszönjük.

Publikované:

kultminoor.png

Zámerom projektu je rozšírenie knižničného fondu knižnice v obci Vrbová nad Váhom a podpora nákupu knižničných fondov zameraných na diela autorov v jazyku maďarskej národnostnej menšiny a s dôrazom na význam pre rozvoj kultúry a jazyka maďarskej národnostnej menšiny. Cieľom projektu je zvýšenie úrovne a počtu návštevníkov miestnej knižnice. Cieľovú skupinu projektu tvoria občania, mládež a deti obce, ktorí pravidelne navštevujú našu knižnicu, a aj ...

Publikované: | Kategória:

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie kvality života obyvateľov na vidieku a doplnenie služieb na vidieku.

Zámerom navrhovaného projektu je rekonštrukcia a prístavba murovanej jednopodlažnej budovy stojacej na miestnom cintoríne vo Vrbovej mad Váhom. Po ukončení stavebných prác bude naďalej slúžiť ako dom smútku, bude však zodpovedať aktuálnym požiadavkám, čím projekt naplnenia globálny cieľ opatrenia "zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach".

Obecný úrad

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom
Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Úradné hodiny

Po 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Ut 10:00 - 12:00
St 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Št 08:00 - 12:00
Pi 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00