945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  | 

sk   hu    

Obec Vrbová nad Váhom

Vrbová nad Váhom

Obec leží v južnej časti Podunajskej nížiny na ľavom brehu Vážskeho Dunaja. Vznikla v roku 1968 zlúčením osád Čergov (z Nesvád), Hliník, Veľký a Malý Kindeš (z Martoviec), Ostrov a Zlatá Osada (z Kameničnej) a časti chotárov spomenutých materských obcí. Osídlenie jej chotára je oveľa staršie, dokazujú to nálezy zvyškov prastarých nádob. Stredovekým osídlením bol Hliník,  ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1386. Vždy bol majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Neskôr zaniklo a bolo obnovené ako osada. Obec Gég sa prvýkrát spomína r. 1075 ako majetok pannonhalmského opátstva, neskôr ostrihomského arcibiskupstva. Jeho obyvatelia založili obec Martovce, Gég zanikol. Ostatné osady vznikli až po odvodnení okolitých močiarov v druhej polovici 19. storočia.  Vrbová nad Váhom si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter. 


Aktuality - kategórie


Logo Vrbová nad Váhom

Aktuality


Publikované:

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Publikované:

Oznamujeme záujemcom, že od Fondu na podporu kultúry národnostných menšín naša obec dostala dotáciu vo výške 1500,- eur . Z dotácie nakúpené knihy, s ktorými sa rozšíril knižničný fond knižnice nájdete na obecnom úrade a je možné ich vypožičiavať v úradných hodinách.

Értesítjük az érdeklődőket, hogy a nemzeti kisebbségek kultúrájának támogatására létrehozott alaptól községünk 1500,- eur értékben kapott támogatást. A támogatásból vásárolt könyvek, melyekkel kibővült a könyvtár könyveinek száma megtalálhatók és kölcsönözhetők a községi ...

Publikované: | Kategória:

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1.10.2019 sa z technických príčin Obecný úrad a Pošta Partner Vrbová nad Váhom dočasne presťahovali do novej budovy na adrese Vrbová nad Váhom č. 74

Publikované: | Kategória:

Vágfüzes község önkormányzata és a községben működő szervezetek szeretettel meghívják a lakosságot az adventi gyertyagyújtásokra a helyi parkba, melyeknek időpontjai:

  • december 01. – a község önkormányzata a kultúrműsor és a Mikulás látogatása után káposztalevessel és forralt borral kedveskedünk
  • december 08. – Szépkorúak klubja
  • december 15. – POPULUS p. t.- Szvrcsek Anita előadása
  • december 22. – Csemadok helyi alapszervezete

A parkban jótékonysági adománygyűjtést szervezünk ...

Publikované: | Kategória:

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Vrbová nad Váhom pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: vrbova@pnet.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Delegovať člena okrskovej voebnej komisie môžete do 8.1.2020 do 24.00 hod.

Vyvesené: ...

Publikované: | Kategória:

Vágfüzes község polgármestere, és önkormányzata szeretné külön megköszönni Vrábel Sándornak és Kovács Istvánnak a fáradtságos munkát, hogy megszervezték és lehetővé tették mindannyiunk számára, hogy megtekinthessük „Feszty Árpád élete és munkássága” című vándorkiállítást.

Külön köszönet JUDr. Földes Sándornak az emléktábla adományozásáért, és a Macejko fivéreknek, hogy anyagi tárgyakkal támogatták a kiállítást. Továbbá köszönet Kertész Péternek, az Ópusztaszeri Nemzeti ...

Obecný úrad

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom
Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Úradné hodiny

Po 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Ut 10:00 - 12:00
St 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Št 08:00 - 12:00
Pi 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00