945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  | 

sk   hu    

Obec Vrbová nad Váhom

Vrbová nad Váhom

A község a Kisalföldön, a Vág-Duna menti termékeny síkságon (Alsó-Vágmente kistáj), Komáromtól 15 km-re északnyugatra, a Vág bal partján fekszik. Az ártéri erdők egy része napjainkig fennmaradt, a legszebb közülük a Csörgői-erdő (Čergov) és a közeli Levelesi-tó (Listové jazero), amely természetvédelmi terület, többek között a tavirózsa termőhelye. A Vág-Duna ártere az egész járásban ismert és kedvelt a horgászok körében. Vágfüzest közigazgatásilag a következő települések határolják: délről Komárom, keletről Martos és Ímely, északról Naszvad, nyugatról Keszegfalva, északnyugatról pedig Gúta. A község nyugati határát a Vág-Duna alkotja. A község 21,70 km²-es területe egyetlen kataszteri területet alkot, melyet 1968-ban hoztak létre három község határából.
Kingyesen található egykori Feszty-ház egy kis tó mellett. 1902-ben az itt álló régi házhoz Feszty Gyula romantikus műtermet építtetett bátyjának, Feszty Árpádnak, aki itt dolgozta ki barátjával, Jókai Mórral A magyarok bejövetele c. körképének vázlatait. A 20. század elején a magyar közélet számos híres alakja látogatta itt meg Feszty Árpádot, az aláírásaikat őrző fa mestergerenda a Feszty család tulajdonában található. [wikipedia]


Kategóriák


Logo Vrbová nad Váhom

Aktualitások


Publikované: | Kategória:

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Vrbová nad Váhom pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: vrbova@pnet.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Delegovať člena okrskovej voebnej komisie môžete do 8.1.2020 do 24.00 hod.

Vyvesené: ...

Publikované: | Kategória:

Vágfüzes község polgármestere, és önkormányzata szeretné külön megköszönni Vrábel Sándornak és Kovács Istvánnak a fáradtságos munkát, hogy megszervezték és lehetővé tették mindannyiunk számára, hogy megtekinthessük „Feszty Árpád élete és munkássága” című vándorkiállítást.

Külön köszönet JUDr. Földes Sándornak az emléktábla adományozásáért, és a Macejko fivéreknek, hogy anyagi tárgyakkal támogatták a kiállítást. Továbbá köszönet Kertész Péternek, az Ópusztaszeri Nemzeti ...

Publikované: | Kategória:

U S M E R N E N I E

pre hlasovanie poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky.

Volič môže požiadať o voľbu poštou:

v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú ...

Publikované:

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020:

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: vrbova@pnet.sk

Községi hivatal

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom

Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Hivatali órák

H 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
K 10:00 - 12:00
Sz 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Cs 08:00 - 12:00
P 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00