945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  |   |  Mobilný rozhlas

sk   hu    

Önkormányzat
Vágfüzes település a Szlovák Köztársaság önálló önkormányzati területi és közigazgatási egysége, melynek lakosai a település területén állandó lakhellyel rendelkeznek. Vágfüzes település olyan területi egység, amely egy kataszteri területet alkot, és a következő településrészekből áll: Vágfüzes, Csörgőpuszta, Agyagos, Nagy- és Kiskingyes, Sziget.

Vágfüzes település jogi személy, amely a törvényben meghatározott feltételek szerint önállóan kezeli saját vagyonát és bevételeit. Vágfüzes település emellett kezeli és rendelkezésre bocsátja a ráruházott állami vagyont, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Alapvető rendelkezések

Vágfüzes település szervei a következők:
 • Vágfüzes település képviselő-testülete
 • A település polgármestere: Peter Ilčík

Vágfüzes képviselő-testülete

A képviselő-testület Vágfüzes település képviselői testülete, amely Vágfüzes lakosai által közvetlen választásokon, négy évre megválasztott képviselőkből áll. Vágfüzes település képviselőtestületét 7 képviselő alkotja.

Polgármester: Peter Ilčík
Polgármester a település képviselője és legfőbb végrehajtó szerve, akit a település lakosai közvetlen választások útján választanak. A település polgármestere az önkormányzat képviseleti szerve, amely az önkormányzat tulajdonjogi viszonyaiban és az önkormányzat alkalmazottainak munkajogi kapcsolataiban eljár. Közigazgatási jogi kapcsolatokban közigazgatási szervként jogosult eljárni (369/1991 Tt. sz. törvény 13. § 5. bek.), adó- és illetékek ügyében adóhatóságként jogosult eljárni (a Szlovák Nemzeti Tanács az adók és illetékek kezeléséről és a területi pénzügyi hatóságok rendszerének változásairól szóló többször módosított törvényének 1a § b) bekezdése).

Alpolgármester: Mgr. Tímea Kosová

A polgármesternek egy helyettese van, az alpolgármester, akit a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület választ az önkormányzati képviselők közül a teljes hivatali időre. Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert annak távollétében, vagy olyan esetben, ha a polgármester nem képes ellátni feladatkörét. A képviselőtestület az alpolgármestert bármikor visszahívhatja.

A település főellenőre: Ing. Marta Szoboszlaiová

A település főellenőre az érvényes jogszabályoknak megfelelően ellenőrzi az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok teljesítését. A főellenőri pozíció összeegyeztethetetlen az önkormányzati képviselői tagsággal, a polgármesteri feladatkörrel, az önkormányzat által létrehozott vagy alapított jogi személy testületi tagságával, az önkormányzat egyéb alkalmazotti pozíciójával vagy különleges törvények szerinti funkció ellátásával. A főellenőrt a képviselőtestület 6 évre választja vagy hívja vissza.

Községi hivatal: Községi Hivatal Vágfüzes
A községi hivatal a képviselőtesület és a polgármester végrehajtó testülete, amely az önkormányzat alkalmazottaiból áll. A községi hivatal nem rendelkezik jogi személyiséggel. A községi hivatal a települési önkormányzati teendőkkel kapcsolatos szakmai, adminisztratív és szervezési feladatokat lát el. Munkáját a polgármester vezeti és irányítja.

Polgármester


Peter Ilčík
Polgármester
Tel: 0905-609-544
Mail:


Képviselő testület
 1. Zuzana Habardiková
 2. Viktória Kelemenová
 3. Balázs Kopócsi, Bc.
 4. Dávid Kosa
 5. Tímea Kosová,Mgr.
 6. Ildiko Šudák
 7. Margita Tóth

Szakbizottságok

Kulturális bizottság

 • Zuzana Habardiková
 • Margita Toth
 • Viola Jancsárová

Sportbizottság

 • Balázs Kopócsi,Bc
 • Dávid Kosa
 • Jozef Habardik

Közügyek bizottsága

 • Dávid Kosa
 • Balázs Kopócsi,Bc.
 • Zuzana Habardiková
 • Balázs Hájas

Általánosan kötelező érvényű rendelkezések irányelvei

Meghívók a képviselő-testületi ülésekre

Községi hivatal

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom

Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Hivatali órák

H 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
K 10:00 - 12:00
Sz 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Cs 08:00 - 12:00
P 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00